Asian Gourmet & Sushi Bar

1325 Stoneridge Ln. , Gahanna , OH 43230


(614) 471-8871

Details

TripAdvisor

Yelp Reviews