Genji Japanese Steak House

2045 Brice Rd., Reynoldsburg , OH 43068


(614) 864-7888

Details

TripAdvisor

Yelp Reviews