Kanji Japanese Steak House & Sushi Bar

661 S. 30th St., Heath, OH 43056

(740) 788-8775

Details

TripAdvisor

Yelp