Lavash Cafe

2985 N. High St., Columbus , OH 43202

(614) 263-7777

Details

TripAdvisor

Yelp