Shake Shack Short North

750 N. High Street, Columbus, OH 43215


Details