Sushi Ko Japanese Restaurant

122 Hutchinson Ave., Columbus, OH 43235

(614) 985-6441

Details

TripAdvisor

Yelp