Tim Horton's

2754 N. High St. , Columbus , OH 43202

(614) 784-0097

Details

TripAdvisor

Yelp